تورهای خارجی ترکیه

تور ویژه خارجی -

تور ترکیبی آنتالیا + استانبول ویژه نوروز1398

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 1016 نام تور تور ترکیبی آنتالیا + استانبول ویژه نوروز1398 تعداد شب 6 مقصد نهایی آنتالیا + استانبول ایرلاین ترکیش ایرلاین وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/03/18 شمسی : 1397/12/27
گالری
نوروز
هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Diamond Premium 5*UALL+Dedeman 5* BB(آنتالیا + استانبول)هتل Diamond Premium  5*UALL+Dedeman 5* BB
11,040,000
8,195,000
8,195,000
4,850,000
6,740,000
Grand Oztanik /Avantgarde 4* BB+Diamond Premium 5*UALL(آنتالیا + استانبول)هتل Grand Oztanik /Avantgarde 4* BB+Diamond Premium  5*UALL
11,440,000
8,390,000
8,390,000
4,850,000
6,840,000
Dedeman 5* BB+Alvadona Exclosive 5*UALL(آنتالیا + استانبول)هتل Dedeman 5* BB+Alvadona Exclosive  5*UALL
11,190,000
8,590,000
8,590,000
4,850,000
6,940,000
Grand Oztanik /Avantgarde 4* BB+Alvadona Exclosive 5*UALL(آنتالیا + استانبول)هتل Grand Oztanik /Avantgarde 4* BB+Alvadona Exclosive  5*UALL
11,590,000
8,790,000
8,790,000
4,850,000
7,040,000
Hilton Bomonti 5*+Diamond Premium 5*UALL(آنتالیا + استانبول)هتل Hilton Bomonti 5*+Diamond Premium  5*UALL
12,440,000
8,890,000
8,890,000
4,850,000
7,290,000
Hilton Bomonti 5*+Alvadona Exclosive 5*UAL L(آنتالیا + استانبول)هتل Hilton Bomonti 5*+Alvadona Exclosive  5*UAL L
12,590,000
9,290,000
9,290,000
4,850,000
7,540,000
هتل قیمت به تومان

Diamond Premium 5*UALL+Dedeman 5* BB(آنتالیا + استانبول)هتل Diamond Premium  5*UALL+Dedeman 5* BB

یک تخته 11,040,000
دو تخته 8,195,000
نفر سوم 8,195,000
کودک 6-2 4,850,000
کودک 12-6 6,740,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Grand Oztanik /Avantgarde 4* BB+Diamond Premium 5*UALL(آنتالیا + استانبول)هتل Grand Oztanik /Avantgarde 4* BB+Diamond Premium  5*UALL

یک تخته 11,440,000
دو تخته 8,390,000
نفر سوم 8,390,000
کودک 6-2 4,850,000
کودک 12-6 6,840,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Dedeman 5* BB+Alvadona Exclosive 5*UALL(آنتالیا + استانبول)هتل Dedeman 5* BB+Alvadona Exclosive  5*UALL

یک تخته 11,190,000
دو تخته 8,590,000
نفر سوم 8,590,000
کودک 6-2 4,850,000
کودک 12-6 6,940,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Grand Oztanik /Avantgarde 4* BB+Alvadona Exclosive 5*UALL(آنتالیا + استانبول)هتل Grand Oztanik /Avantgarde 4* BB+Alvadona Exclosive  5*UALL

یک تخته 11,590,000
دو تخته 8,790,000
نفر سوم 8,790,000
کودک 6-2 4,850,000
کودک 12-6 7,040,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Hilton Bomonti 5*+Diamond Premium 5*UALL(آنتالیا + استانبول)هتل Hilton Bomonti 5*+Diamond Premium  5*UALL

یک تخته 12,440,000
دو تخته 8,890,000
نفر سوم 8,890,000
کودک 6-2 4,850,000
کودک 12-6 7,290,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Hilton Bomonti 5*+Alvadona Exclosive 5*UAL L(آنتالیا + استانبول)هتل Hilton Bomonti 5*+Alvadona Exclosive  5*UAL L

یک تخته 12,590,000
دو تخته 9,290,000
نفر سوم 9,290,000
کودک 6-2 4,850,000
کودک 12-6 7,540,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر صبحانه, نهار, شام, بیمه مسافرتی, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*