تورهای خارجی ترکیه

تور ویژه خارجی -

تور 7 شب آنتالیا ویژه نوروز98

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 1012 نام تور تور 7 شب آنتالیا ویژه نوروز98 تعداد شب 7 مقصد نهایی آنتالیا ایرلاین ماهان ایر وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/03/18 شمسی : 1397/12/27
گالری
نوروز
هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Agon(آنتالیا)هتل Agon (BB)kemer
4,495,000
3,995,000
3,995,000
3,525,000
3,545,000
LARA HADRIANUS HOTEL(آنتالیا)هتل LARA HADRIANUS HOTEL (ALL )ayt
5,995,000
4,995,000
4,995,000
3,525,000
3,745,000
Cender(آنتالیا)هتل Cender (ALL )
6,095,000
5,095,000
5,095,000
3,525,000
3,795,000
SENSITIVE PREMIUM BELEK (آنتالیا)هتل SENSITIVE PREMIUM BELEK (UALL )blk
6,845,000
5,645,000
5,645,000
3,525,000
3,895,000
LAREN FAMILY(آنتالیا)هتل LAREN FAMILY (ALL )
7,395,000
5,995,000
5,995,000
3,525,000
3,945,000
LIMAK LIMRA(آنتالیا)هتل LIMAK LIMRA (ALL )kmr
7,595,000
6,195,000
6,195,000
3,525,000
3,995,000
LARA FAMILY CLUB(آنتالیا)هتل LARA FAMILY CLUB (UALL )lara
7,745,000
6,295,000
6,295,000
3,525,000
3,995,000
GRAND PARK LARA(آنتالیا)هتل GRAND PARK LARA (UALL )lara
7,845,000
6,395,000
6,395,000
3,525,000
3,995,000
AKKA ALINDA(آنتالیا)هتل AKKA ALINDA (UALL )
7,895,000
6,395,000
6,395,000
3,525,000
3,995,000
RAMADA RESORT LARA (آنتالیا)هتل RAMADA RESORT LARA (UALL )lara
8,045,000
6,495,000
6,495,000
3,525,000
4,095,000
KARMIR RESORT(آنتالیا)هتل KARMIR RESORT (ALL )kmr
8,345,000
6,645,000
6,645,000
3,525,000
4,045,000
KERVANSARAY KUNDU(آنتالیا)هتل KERVANSARAY  KUNDU (UALL )lara
8,845,000
6,895,000
6,895,000
3,525,000
4,095,000
AKKA ANTEDON(آنتالیا)هتل AKKA ANTEDON (UALL )
9,045,000
7,145,000
7,145,000
3,525,000
4,145,000
PALOMA FORESTA(آنتالیا)هتل PALOMA FORESTA (UALL )
9,195,000
7,295,000
7,295,000
3,525,000
4,145,000
ASTERIA KREMLIN PALACE(آنتالیا)هتل ASTERIA KREMLIN PALACE (UALL )
9,395,000
7,495,000
7,495,000
3,525,000
4,495,000
TRENDY(آنتالیا)هتل TRENDY (UALL )
9,595,000
7,495,000
7,495,000
3,525,000
4,245,000
ORANGE COUNTY KEMER(آنتالیا)هتل ORANGE COUNTY KEMER (UALL )
9,495,000
7,545,000
7,545,000
3,525,000
4,195,000
KERVANSARAY LARA(آنتالیا)هتل KERVANSARAY  LARA (UALL )lara
9,745,000
7,595,000
7,595,000
3,525,000
4,245,000
KAYA BELEK(آنتالیا)هتل KAYA BELEK (UALL )blk
10,395,000
8,045,000
8,045,000
3,525,000
4,345,000
LIBERTY LARA(آنتالیا)هتل LIBERTY LARA (UALL )
10,895,000
8,195,000
8,195,000
3,525,000
4,395,000
ADALYA ELITE(آنتالیا)هتل ADALYA ELITE (UALL )
11,095,000
8,495,000
8,495,000
3,525,000
4,445,000
SHERWOOD BREEZES(آنتالیا)هتل SHERWOOD BREEZES (UALL )
12,795,000
9,695,000
9,695,000
3,525,000
4,495,000
TITANIC BEACH LARA(آنتالیا)هتل TITANIC BEACH LARA (UALL )lara
11,595,000
9,795,000
9,795,000
3,525,000
4,395,000
ELA QUALITY RESORT(آنتالیا)هتل ELA QUALITY RESORT (UALL )BLK
15,395,000
9,995,000
9,995,000
3,525,000
4,745,000
RIXOS SUNGATE(آنتالیا)هتل RIXOS SUNGATE (UALL )
15,395,000
9,995,000
9,995,000
3,525,000
4,745,000
DELPHIN BE GRAND(آنتالیا)هتل DELPHIN BE GRAND (UALL )LARA
13,795,000
10,295,000
10,295,000
3,525,000
4,795,000
DELPHIN IMPERIAL (آنتالیا)هتل DELPHIN IMPERIAL   (+)(UALL )LARA
15,395,000
11,395,000
11,395,000
3,525,000
4,995,000
ROYAL SEGINUS(آنتالیا)هتل ROYAL SEGINUS (UALL )LARA
15,695,000
11,595,000
11,595,000
3,525,000
7,495,000
ROYAL HOLIDAY PALACE(آنتالیا)هتل ROYAL HOLIDAY PALACE (UALL )
15,695,000
11,595,000
11,595,000
3,525,000
7,495,000
SUENO GOLF BELEK(آنتالیا)هتل SUENO GOLF BELEK (UALL )
17,695,000
12,895,000
12,895,000
3,525,000
5,245,000
RIXOS PREMIUM BELEK(آنتالیا)هتل RIXOS PREMIUM BELEK (UALL )
21,195,000
13,295,000
13,295,000
3,525,000
5,395,000
SUENO DELUX BELEK(آنتالیا)هتل SUENO DELUX BELEK (UALL )
19,695,000
14,295,000
14,295,000
3,525,000
5,695,000
هتل قیمت به تومان

Agon(آنتالیا)هتل Agon (BB)(kemer)

یک تخته 4,495,000
دو تخته 3,995,000
نفر سوم 3,995,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 3,545,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

LARA HADRIANUS HOTEL(آنتالیا)هتل LARA HADRIANUS HOTEL (ALL )(ayt)

یک تخته 5,995,000
دو تخته 4,995,000
نفر سوم 4,995,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 3,745,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Cender(آنتالیا)هتل Cender (ALL )

یک تخته 6,095,000
دو تخته 5,095,000
نفر سوم 5,095,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 3,795,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SENSITIVE PREMIUM BELEK (آنتالیا)هتل SENSITIVE PREMIUM BELEK (UALL )(blk)

یک تخته 6,845,000
دو تخته 5,645,000
نفر سوم 5,645,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 3,895,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

LAREN FAMILY(آنتالیا)هتل LAREN FAMILY (ALL )

یک تخته 7,395,000
دو تخته 5,995,000
نفر سوم 5,995,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 3,945,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

LIMAK LIMRA(آنتالیا)هتل LIMAK LIMRA (ALL )(kmr)

یک تخته 7,595,000
دو تخته 6,195,000
نفر سوم 6,195,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 3,995,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

LARA FAMILY CLUB(آنتالیا)هتل LARA FAMILY CLUB (UALL )(lara)

یک تخته 7,745,000
دو تخته 6,295,000
نفر سوم 6,295,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 3,995,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GRAND PARK LARA(آنتالیا)هتل GRAND PARK LARA (UALL )(lara)

یک تخته 7,845,000
دو تخته 6,395,000
نفر سوم 6,395,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 3,995,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

AKKA ALINDA(آنتالیا)هتل AKKA ALINDA (UALL )

یک تخته 7,895,000
دو تخته 6,395,000
نفر سوم 6,395,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 3,995,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

RAMADA RESORT LARA (آنتالیا)هتل RAMADA RESORT LARA (UALL )(lara)

یک تخته 8,045,000
دو تخته 6,495,000
نفر سوم 6,495,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 4,095,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

KARMIR RESORT(آنتالیا)هتل KARMIR RESORT (ALL )(kmr)

یک تخته 8,345,000
دو تخته 6,645,000
نفر سوم 6,645,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 4,045,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

KERVANSARAY KUNDU(آنتالیا)هتل KERVANSARAY  KUNDU (UALL )(lara)

یک تخته 8,845,000
دو تخته 6,895,000
نفر سوم 6,895,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 4,095,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

AKKA ANTEDON(آنتالیا)هتل AKKA ANTEDON (UALL )

یک تخته 9,045,000
دو تخته 7,145,000
نفر سوم 7,145,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 4,145,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

PALOMA FORESTA(آنتالیا)هتل PALOMA FORESTA (UALL )

یک تخته 9,195,000
دو تخته 7,295,000
نفر سوم 7,295,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 4,145,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ASTERIA KREMLIN PALACE(آنتالیا)هتل ASTERIA KREMLIN PALACE (UALL )

یک تخته 9,395,000
دو تخته 7,495,000
نفر سوم 7,495,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 4,495,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

TRENDY(آنتالیا)هتل TRENDY (UALL )

یک تخته 9,595,000
دو تخته 7,495,000
نفر سوم 7,495,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 4,245,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ORANGE COUNTY KEMER(آنتالیا)هتل ORANGE COUNTY KEMER (UALL )

یک تخته 9,495,000
دو تخته 7,545,000
نفر سوم 7,545,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 4,195,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

KERVANSARAY LARA(آنتالیا)هتل KERVANSARAY  LARA (UALL )(lara)

یک تخته 9,745,000
دو تخته 7,595,000
نفر سوم 7,595,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 4,245,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

KAYA BELEK(آنتالیا)هتل KAYA BELEK (UALL )(blk)

یک تخته 10,395,000
دو تخته 8,045,000
نفر سوم 8,045,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 4,345,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

LIBERTY LARA(آنتالیا)هتل LIBERTY LARA (UALL )

یک تخته 10,895,000
دو تخته 8,195,000
نفر سوم 8,195,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 4,395,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ADALYA ELITE(آنتالیا)هتل ADALYA ELITE (UALL )

یک تخته 11,095,000
دو تخته 8,495,000
نفر سوم 8,495,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 4,445,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SHERWOOD BREEZES(آنتالیا)هتل SHERWOOD BREEZES (UALL )

یک تخته 12,795,000
دو تخته 9,695,000
نفر سوم 9,695,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 4,495,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

TITANIC BEACH LARA(آنتالیا)هتل TITANIC BEACH LARA (UALL )(lara)

یک تخته 11,595,000
دو تخته 9,795,000
نفر سوم 9,795,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 4,395,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ELA QUALITY RESORT(آنتالیا)هتل ELA QUALITY RESORT (UALL )(BLK)

یک تخته 15,395,000
دو تخته 9,995,000
نفر سوم 9,995,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 4,745,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

RIXOS SUNGATE(آنتالیا)هتل RIXOS SUNGATE (UALL )

یک تخته 15,395,000
دو تخته 9,995,000
نفر سوم 9,995,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 4,745,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

DELPHIN BE GRAND(آنتالیا)هتل DELPHIN BE GRAND (UALL )(LARA)

یک تخته 13,795,000
دو تخته 10,295,000
نفر سوم 10,295,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 4,795,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

DELPHIN IMPERIAL (آنتالیا)هتل DELPHIN IMPERIAL   (+)(UALL )(LARA)

یک تخته 15,395,000
دو تخته 11,395,000
نفر سوم 11,395,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 4,995,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ROYAL SEGINUS(آنتالیا)هتل ROYAL SEGINUS (UALL )(LARA)

یک تخته 15,695,000
دو تخته 11,595,000
نفر سوم 11,595,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 7,495,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ROYAL HOLIDAY PALACE(آنتالیا)هتل ROYAL HOLIDAY PALACE (UALL )

یک تخته 15,695,000
دو تخته 11,595,000
نفر سوم 11,595,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 7,495,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SUENO GOLF BELEK(آنتالیا)هتل SUENO GOLF BELEK (UALL )

یک تخته 17,695,000
دو تخته 12,895,000
نفر سوم 12,895,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 5,245,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

RIXOS PREMIUM BELEK(آنتالیا)هتل RIXOS PREMIUM BELEK (UALL )

یک تخته 21,195,000
دو تخته 13,295,000
نفر سوم 13,295,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 5,395,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SUENO DELUX BELEK(آنتالیا)هتل SUENO DELUX BELEK (UALL )

یک تخته 19,695,000
دو تخته 14,295,000
نفر سوم 14,295,000
کودک 6-2 3,525,000
کودک 12-6 5,695,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان ایر – ترانسفر فرودگاهی – لیدر فارسی زبان – بیمه مسافرتی
برنامه سفر

تاریخ های پرواز 1 و 8 فروردین
ساعت پرواز رفت: 7:00  و ساعت پرواز برگشت :10:00

توضیحات
درصورت درخواست صنذلی بیسینس به پکیج مبلغ300.000 تومان اضافه می گردد.

 

هتل رویال هالیذی و رویال سیگنوس نرخ کودک 6-9 سال بصورت بچه با تخت وبالای 9 سال  با نرخ بزرگسال محاسبه میگردد.

 

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*