تورهای خارجی ترکیه

تور ویژه خارجی -

نوروز98 کوش آداسی

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 1011 نام تور نوروز98 کوش آداسی تعداد شب 6 مقصد نهایی کوش آداسی ایرلاین اطلس گلوبال وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/03/18 شمسی : 1397/12/27 روزهای حرکت شنبه /
گالری
نوروز
هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Surtel Hotel(کوش آداسی)هتل Surtel Hotel (BB)
5,185,000
4,735,000
4,735,000
4,300,000
4,320,000
Dabaklar Hotel(کوش آداسی)هتل Dabaklar Hotel (HB)
5,710,000
5,110,000
5,110,000
4,300,000
4,510,000
Belmare Hotel (کوش آداسی)هتل Belmare Hotel (ALL )
5,860,000
5,185,000
5,185,000
4,300,000
4,545,000
The Panorama Hill (کوش آداسی)هتل The Panorama Hill (ALL )STANDART LAND VIEW
6,385,000
5,560,000
5,560,000
4,300,000
4,730,000
The Panorama Hill(کوش آداسی)هتل The Panorama Hill (ALL )STANDART SEA VIEW
6,760,000
5,785,000
5,785,000
4,300,000
4,845,000
Aria Claros Beach & Spa Resort(کوش آداسی)هتل Aria Claros Beach & Spa Resort (ALL )STANDART LAND VIEW
6,760,000
5,785,000
5,785,000
4,300,000
4,845,000
Aria Claros Beach & Spa Resort(کوش آداسی)هتل Aria Claros Beach & Spa Resort (ALL )STANDART LAND VIEW
7,060,000
6,010,000
6,010,000
4,300,000
4,960,000
Tusan Beach Resort(کوش آداسی)هتل Tusan Beach Resort (ALL )STANDART LAND VIEW
7,285,000
6,160,000
6,160,000
4,300,000
5,035,000
Suhan 360 Hotel(کوش آداسی)هتل Suhan 360 Hotel (BB)STANDART
7,510,000
6,310,000
6,310,000
4,300,000
5,110,000
Tusan Beach Resort(کوش آداسی)هتل Tusan Beach Resort (ALL )STANDART SEA VIEW
7,660,000
6,385,000
6,385,000
4,300,000
5,145,000
Palm Wings Ephesus Hotel(کوش آداسی)هتل Palm Wings Ephesus Hotel (UALL )STANDART LAND VIEW
8,635,000
7,060,000
7,060,000
4,300,000
5,485,000
Palm Wings Ephesus Hotel(کوش آداسی)هتل Palm Wings Ephesus Hotel (UALL )STANDART SEA VIEW
9,010,000
7,285,000
7,285,000
4,300,000
5,595,000
Charisma Deluxe Hotel(کوش آداسی)هتل Charisma Deluxe Hotel (HB)STANDART
9,535,000
7,660,000
7,660,000
4,300,000
5,785,000
هتل قیمت به تومان

Surtel Hotel(کوش آداسی)هتل Surtel Hotel (BB)

یک تخته 5,185,000
دو تخته 4,735,000
نفر سوم 4,735,000
کودک 6-2 4,300,000
کودک 12-6 4,320,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Dabaklar Hotel(کوش آداسی)هتل Dabaklar Hotel (HB)

یک تخته 5,710,000
دو تخته 5,110,000
نفر سوم 5,110,000
کودک 6-2 4,300,000
کودک 12-6 4,510,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Belmare Hotel (کوش آداسی)هتل Belmare Hotel (ALL )

یک تخته 5,860,000
دو تخته 5,185,000
نفر سوم 5,185,000
کودک 6-2 4,300,000
کودک 12-6 4,545,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

The Panorama Hill (کوش آداسی)هتل The Panorama Hill (ALL )(STANDART LAND VIEW)

یک تخته 6,385,000
دو تخته 5,560,000
نفر سوم 5,560,000
کودک 6-2 4,300,000
کودک 12-6 4,730,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

The Panorama Hill(کوش آداسی)هتل The Panorama Hill (ALL )(STANDART SEA VIEW)

یک تخته 6,760,000
دو تخته 5,785,000
نفر سوم 5,785,000
کودک 6-2 4,300,000
کودک 12-6 4,845,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Aria Claros Beach & Spa Resort(کوش آداسی)هتل Aria Claros Beach & Spa Resort (ALL )(STANDART LAND VIEW)

یک تخته 6,760,000
دو تخته 5,785,000
نفر سوم 5,785,000
کودک 6-2 4,300,000
کودک 12-6 4,845,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Aria Claros Beach & Spa Resort(کوش آداسی)هتل Aria Claros Beach & Spa Resort (ALL )(STANDART LAND VIEW)

یک تخته 7,060,000
دو تخته 6,010,000
نفر سوم 6,010,000
کودک 6-2 4,300,000
کودک 12-6 4,960,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Tusan Beach Resort(کوش آداسی)هتل Tusan Beach Resort (ALL )(STANDART LAND VIEW)

یک تخته 7,285,000
دو تخته 6,160,000
نفر سوم 6,160,000
کودک 6-2 4,300,000
کودک 12-6 5,035,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Suhan 360 Hotel(کوش آداسی)هتل Suhan 360 Hotel (BB)(STANDART)

یک تخته 7,510,000
دو تخته 6,310,000
نفر سوم 6,310,000
کودک 6-2 4,300,000
کودک 12-6 5,110,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Tusan Beach Resort(کوش آداسی)هتل Tusan Beach Resort (ALL )(STANDART SEA VIEW)

یک تخته 7,660,000
دو تخته 6,385,000
نفر سوم 6,385,000
کودک 6-2 4,300,000
کودک 12-6 5,145,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Palm Wings Ephesus Hotel(کوش آداسی)هتل Palm Wings Ephesus Hotel (UALL )(STANDART LAND VIEW)

یک تخته 8,635,000
دو تخته 7,060,000
نفر سوم 7,060,000
کودک 6-2 4,300,000
کودک 12-6 5,485,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Palm Wings Ephesus Hotel(کوش آداسی)هتل Palm Wings Ephesus Hotel (UALL )(STANDART SEA VIEW)

یک تخته 9,010,000
دو تخته 7,285,000
نفر سوم 7,285,000
کودک 6-2 4,300,000
کودک 12-6 5,595,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Charisma Deluxe Hotel(کوش آداسی)هتل Charisma Deluxe Hotel (HB)(STANDART)

یک تخته 9,535,000
دو تخته 7,660,000
نفر سوم 7,660,000
کودک 6-2 4,300,000
کودک 12-6 5,785,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر لیدر،خدمات براساس برد هتل،
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*