تورهای خارجی ترکیه

تور ویژه خارجی -

تور گوا ویژه نوروز 98

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 1010 نام تور تور گوا ویژه نوروز 98 تعداد شب 7 مقصد نهایی گوا ایرلاین معراج وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/03/13 شمسی : 1397/12/22
گالری
گوا نوروز
هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
ORRITEL VILLAGE(گوا)هتل ORRITEL VILLAGE (BB)
10,190,000
8,250,000
8,250,000
5,590,000
6,940,000
ALOR GRANDE HOLIDAY(گوا)هتل ALOR GRANDE HOLIDAY (BB)
10,460,000
8,390,000
8,390,000
5,590,000
6,990,000
RIO BOUTIQUE(گوا)هتل RIO BOUTIQUE (BB)
11,250,000
8,890,000
8,890,000
5,590,000
7,390,000
SUN VILLAGE(گوا)هتل SUN VILLAGE (BB)
11,250,000
8,890,000
8,890,000
5,590,000
7,390,000
SANDALWOOD BEACH COMPACT(گوا)هتل SANDALWOOD BEACH COMPACT (BB)
11,970,000
9,170,000
9,170,000
5,590,000
 
RESORT DE ALTURAS(گوا)هتل RESORT DE ALTURAS (BB)
13,040,000
9,690,000
9,690,000
5,590,000
7,740,000
CHANCES RESORT(گوا)هتل CHANCES RESORT (BB)
13,780,000
10,060,000
10,060,000
5,590,000
7,870,000
SANDALWOOD BEACH COMPACT(گوا)هتل SANDALWOOD BEACH COMPACT (BB)
11,970,000
10,100,000
10,100,000
5,590,000
7,870,000
FORTUNE MIRAMAR(گوا)هتل FORTUNE MIRAMAR (BB)
15,470,000
10,890,000
10,890,000
5,590,000
8,350,000
SUN VILLAGE(گوا)هتل SUN VILLAGE (ALL )
14,340,000
11,250,000
11,250,000
5,590,000
8,490,000
PARK REGIS GOA(گوا)هتل PARK REGIS GOA (BB)
16,640,000
11,460,000
11,460,000
5,590,000
8,840,000
SANDALWOOD BEACH COMPACT(گوا)هتل SANDALWOOD BEACH COMPACT (ALL )
15,750,000
11,750,000
11,750,000
5,590,000
 
HARD ROCK(گوا)هتل HARD ROCK (BB)
15,840,000
11,750,000
11,750,000
5,590,000
9,170,000
SANDALWOOD BEACH PREMIER(گوا)هتل SANDALWOOD BEACH PREMIER (BB)
17,040,000
12,390,000
12,390,000
5,590,000
9,100,000
FORTUNE MIRAMAR(گوا)هتل FORTUNE MIRAMAR (ALL )
18,640,000
12,470,000
12,470,000
5,590,000
9,170,000
RESORT RIO(گوا)هتل RESORT RIO (BB)
17,390,000
12,750,000
12,750,000
5,590,000
9,170,000
RADISSON BLU RESORT(گوا)هتل RADISSON BLU RESORT (BB)
19,340,000
12,840,000
12,840,000
5,590,000
9,300,000
CHANCES RESORT(گوا)هتل CHANCES RESORT (ALL )
19,740,000
13,040,000
13,040,000
5,590,000
9,440,000
CIDADE DE GOA(گوا)هتل CIDADE DE GOA (BB)
18,400,000
13,190,000
13,190,000
5,590,000
9,740,000
THE ZURI WHITE SANDS RESORT(گوا)هتل THE ZURI WHITE SANDS RESORT (BB)
19,140,000
14,640,000
14,640,000
5,590,000
10,190,000
HARD ROCK(گوا)هتل HARD ROCK (ALL )
21,900,000
15,470,000
15,470,000
5,590,000
14,690,000
GRAND HYATT(گوا)هتل GRAND HYATT (BB)
25,340,000
15,840,000
15,840,000
5,590,000
10,890,000
CIDADE DE GOA(گوا)هتل CIDADE DE GOA (ALL )
23,400,000
16,100,000
16,100,000
5,590,000
10,800,000
RESORT RIO(گوا)هتل RESORT RIO (ALL )
23,640,000
16,250,000
16,250,000
5,590,000
10,940,000
HOLIDAY INN RESORT GOA(گوا)هتل HOLIDAY INN RESORT GOA (ALL )
29,250,000
17,840,000
17,840,000
5,590,000
11,970,000
هتل قیمت به تومان

ORRITEL VILLAGE(گوا)هتل ORRITEL VILLAGE (BB)

یک تخته 10,190,000
دو تخته 8,250,000
نفر سوم 8,250,000
کودک 6-2 5,590,000
کودک 12-6 6,940,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ALOR GRANDE HOLIDAY(گوا)هتل ALOR GRANDE HOLIDAY (BB)

یک تخته 10,460,000
دو تخته 8,390,000
نفر سوم 8,390,000
کودک 6-2 5,590,000
کودک 12-6 6,990,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

RIO BOUTIQUE(گوا)هتل RIO BOUTIQUE (BB)

یک تخته 11,250,000
دو تخته 8,890,000
نفر سوم 8,890,000
کودک 6-2 5,590,000
کودک 12-6 7,390,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SUN VILLAGE(گوا)هتل SUN VILLAGE (BB)

یک تخته 11,250,000
دو تخته 8,890,000
نفر سوم 8,890,000
کودک 6-2 5,590,000
کودک 12-6 7,390,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SANDALWOOD BEACH COMPACT(گوا)هتل SANDALWOOD BEACH COMPACT (BB)

یک تخته 11,970,000
دو تخته 9,170,000
نفر سوم 9,170,000
کودک 6-2 5,590,000
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

RESORT DE ALTURAS(گوا)هتل RESORT DE ALTURAS (BB)

یک تخته 13,040,000
دو تخته 9,690,000
نفر سوم 9,690,000
کودک 6-2 5,590,000
کودک 12-6 7,740,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CHANCES RESORT(گوا)هتل CHANCES RESORT (BB)

یک تخته 13,780,000
دو تخته 10,060,000
نفر سوم 10,060,000
کودک 6-2 5,590,000
کودک 12-6 7,870,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SANDALWOOD BEACH COMPACT(گوا)هتل SANDALWOOD BEACH COMPACT (BB)

یک تخته 11,970,000
دو تخته 10,100,000
نفر سوم 10,100,000
کودک 6-2 5,590,000
کودک 12-6 7,870,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

FORTUNE MIRAMAR(گوا)هتل FORTUNE MIRAMAR (BB)

یک تخته 15,470,000
دو تخته 10,890,000
نفر سوم 10,890,000
کودک 6-2 5,590,000
کودک 12-6 8,350,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SUN VILLAGE(گوا)هتل SUN VILLAGE (ALL )

یک تخته 14,340,000
دو تخته 11,250,000
نفر سوم 11,250,000
کودک 6-2 5,590,000
کودک 12-6 8,490,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

PARK REGIS GOA(گوا)هتل PARK REGIS GOA (BB)

یک تخته 16,640,000
دو تخته 11,460,000
نفر سوم 11,460,000
کودک 6-2 5,590,000
کودک 12-6 8,840,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SANDALWOOD BEACH COMPACT(گوا)هتل SANDALWOOD BEACH COMPACT (ALL )

یک تخته 15,750,000
دو تخته 11,750,000
نفر سوم 11,750,000
کودک 6-2 5,590,000
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

HARD ROCK(گوا)هتل HARD ROCK (BB)

یک تخته 15,840,000
دو تخته 11,750,000
نفر سوم 11,750,000
کودک 6-2 5,590,000
کودک 12-6 9,170,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SANDALWOOD BEACH PREMIER(گوا)هتل SANDALWOOD BEACH PREMIER (BB)

یک تخته 17,040,000
دو تخته 12,390,000
نفر سوم 12,390,000
کودک 6-2 5,590,000
کودک 12-6 9,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

FORTUNE MIRAMAR(گوا)هتل FORTUNE MIRAMAR (ALL )

یک تخته 18,640,000
دو تخته 12,470,000
نفر سوم 12,470,000
کودک 6-2 5,590,000
کودک 12-6 9,170,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

RESORT RIO(گوا)هتل RESORT RIO (BB)

یک تخته 17,390,000
دو تخته 12,750,000
نفر سوم 12,750,000
کودک 6-2 5,590,000
کودک 12-6 9,170,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

RADISSON BLU RESORT(گوا)هتل RADISSON BLU RESORT (BB)

یک تخته 19,340,000
دو تخته 12,840,000
نفر سوم 12,840,000
کودک 6-2 5,590,000
کودک 12-6 9,300,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CHANCES RESORT(گوا)هتل CHANCES RESORT (ALL )

یک تخته 19,740,000
دو تخته 13,040,000
نفر سوم 13,040,000
کودک 6-2 5,590,000
کودک 12-6 9,440,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CIDADE DE GOA(گوا)هتل CIDADE DE GOA (BB)

یک تخته 18,400,000
دو تخته 13,190,000
نفر سوم 13,190,000
کودک 6-2 5,590,000
کودک 12-6 9,740,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

THE ZURI WHITE SANDS RESORT(گوا)هتل THE ZURI WHITE SANDS RESORT (BB)

یک تخته 19,140,000
دو تخته 14,640,000
نفر سوم 14,640,000
کودک 6-2 5,590,000
کودک 12-6 10,190,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

HARD ROCK(گوا)هتل HARD ROCK (ALL )

یک تخته 21,900,000
دو تخته 15,470,000
نفر سوم 15,470,000
کودک 6-2 5,590,000
کودک 12-6 14,690,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GRAND HYATT(گوا)هتل GRAND HYATT (BB)

یک تخته 25,340,000
دو تخته 15,840,000
نفر سوم 15,840,000
کودک 6-2 5,590,000
کودک 12-6 10,890,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CIDADE DE GOA(گوا)هتل CIDADE DE GOA (ALL )

یک تخته 23,400,000
دو تخته 16,100,000
نفر سوم 16,100,000
کودک 6-2 5,590,000
کودک 12-6 10,800,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

RESORT RIO(گوا)هتل RESORT RIO (ALL )

یک تخته 23,640,000
دو تخته 16,250,000
نفر سوم 16,250,000
کودک 6-2 5,590,000
کودک 12-6 10,940,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

HOLIDAY INN RESORT GOA(گوا)هتل HOLIDAY INN RESORT GOA (ALL )

یک تخته 29,250,000
دو تخته 17,840,000
نفر سوم 17,840,000
کودک 6-2 5,590,000
کودک 12-6 11,970,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر صبحانه, بیمه مسافرتی, گشت شهری, راهنمای تور, اخذ ویزای توریستی
توضیحات

مدارک لازم جهت اخذ ویز: اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار، دو قطعه عکس 5*5 رنگی ، کپی شناسنامه و کارت ملی فرم اطلاعات مسافر،

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*